Türk şirketler için Almanya’da danışmanlık hizmetleri

TCG, Alman piyasasına girmek isteyen veya Almanya’daki aktivi­te­leri için yardım ihtiyacı içinde olan başta Türkiye’den olmak üzere yabancı firmalara, çeşitli hizmetler sunmakta. Şirketler için yurtdışında karşılaşılacak tüm işlerin tek başına üstle­nil­mesi oldukça zor. Yerel şirket­lerin avantajlı olduğu yabancı bir alanda pek çok sorunla karşı karşıya kalına­bil­mek­tedir. Yabancı dil proble­minden, alışıl­madık bir kültür ve tamamen farklı bir resmi yapıya kadar adaptasyon sağlan­ması gerekmektedir.

Sunmuş olduğumuz uygun ve gerekli asist­anlık hizmeti ile şirke­t­iniz Almanya’da da başarısını koruya­caktır. Alman piyasasına girişte güvenli bir işbir­liği için seyahat ve konaklama gibi temel konularda da pasif asist­anlık hizmeti firma tarafından veril­mek­tedir. Türk CEO’lara Almanca yeter­li­liğe sahip çalış­an­larla hizmet verilerek şirket­lere büyük değer sağlanmaktadır.

Sizin için ne yapabiliriz:

  • Talebiniz doğrul­tu­sunda, Almanya ziyaret­ler­inizde seyahat ve konaklama öneri­lerinde bulun­m­ak­tayız. TCG bir tur opera­törü ya da acentesi değildir ancak, kendi­sini bir öneri veren ya da işbir­likçi olarak görmektedir.
  • TCG, çevre ve dil konusundaki deney­imiyle toplantı, fuar ve çeşitli organi­zasyon­larınızda size birebir çeviri hizmeti ile refakat etmektedir.
  • TCG, Alman piyasasına girişi­nizde size yardımcı olacaktır; öncelikle bir distri­bütör ya da şirke­t­i­nizin bir kontak kişisi gibi size Almanya’da düşündüğünüz işin karlılığını anlamada yol gösterecektir. Size, oluşturulacak şirket altyapı planla­masında ya da şubenizin kurul­masında nitelikli ortaklarımızla yardım etmekten mutluluk duyacağız.